អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​ នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​យ៉ាវ ឃុំ​ស្រែ​ក្នុង ស្រុក​ជុំគិរី ខេត្ត​កំពត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ