កម្មវិធីល្ខោនបុរាណរឿង “មហាវេស្សន្តជាតក”

ទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅក្នុងការសម្តែងល្ខោនរឿង​ មហាវេស្សន្តរជាតក​ ដែលមានការសំដែងជូនទស្សនានៅក្នុងទីតាំងភូមិខ្ញុំ​ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត​ ឆ្នាំ២០១៨។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ