ទិដ្ឋភាពនៃការតុបតែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប

ទិដ្ឋភាពនៃការតុបតែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានកើនឡើងច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតា។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ