សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន និងអញ្ជើញ ជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្តូរសារ និងកំណត់ហេតុ នៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយ ឯកឧត្តម Taro Kono រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន និងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្តូរសារ និង កំណត់ហេតុនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ចំនួន ៥០០លានយេន និងហិរញ្ញប្បទានឥណទានសម្បទាន ចំនួន ៩.២១៦លានយេន សម្រាប់អនុវត្តនូវគម្រោងចំនួនពីរ នៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ