ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀត នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការ ទន្លេមេគង្គលើកទី៣ នៅក្រុងសៀមរាប

ប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសទន្លេមេគង្គ កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថៃ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀត នៃកិច្ចប្រជុំ​កំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី៣ នៅក្រុងសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ