សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន រៀបចំភោជនាហារល្ងាចជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាងទន្លេមេគង្គ នៅក្រុងសៀមរាប

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រៀបចំភោជនាហារជូនថ្នាក់ដឹកនាំ នៃប្រទេសអាងទន្លេមេគង្គ ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល គណៈកម្មការមេគង្គលើកទី៣ នៅក្រុងសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ