សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ទទួលជួបសវនាការជាមួយអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន នៅក្រុងសៀមរាប

87

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម Dato Lim Jock Hoi អគ្គលេខាធិការអាស៊ានថ្មី នៅក្រុងសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។