(ព័ត៌មាន) សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សំណេះសំណាលជាមួយកម្មកររោងចក្រក្នុងតំបន់ទឹកថ្លា

113