សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ត្ ​អញ្ជើញ​ប្រគល់​ពាន​​រង្វាន់​វាយកូនគោល សម្តេច​តេជោ ២០១៧

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​អញ្ជើញ​ប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​​វាយកូន​គោល សម្តេចតេជោ ២០១៧ នៅ Angkor Place Resort and Spa

នៅរាត្រីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ