ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រចាំការ ​អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ដែនដី ស្រុក-ក្រុង ខេត្តតាកែវ

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រចាំការ រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ស្រុក-ក្រុង ខេត្តតាកែវ

ថ្ងៃទី៨ មេសា ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ