ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ-ឡានឆាង អញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៌សមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ-ឡានឆាង រួមមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណ​រដ្ឋ​ប្រជាមា និតចិន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សាធារណរដ្ឋសហភាព​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម អញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៌សមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង នាឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ