សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ចើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាររវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិច និងអញ្ញើញប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី ១៣ និង កិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ពន្ធនានា

156

សរុបសកម្មភាព សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា អញ្ចើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាររវាងថ្នាក់ដឹកនាំ អាស៊ាន និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋ​កិច្ច​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិច នៅទីក្រុងដាណាង ប្រទេសេវៀតណាម និងអញ្ញើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល​អាស៊ាន លើកទី ១៣ និង កិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ពន្ធនានា នៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ខែវិច្ចការ ឆ្នាំ២០១៧