១៣​ឆ្នាំ នៃការ​យាង​គ្រង​ព្រះបរម​សិរីរាជ​សម្បត្តិ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៣​ឆ្នាំ នៃការ​យាង​គ្រង​ព្រះបរម​សិរីរាជ​សម្បត្តិ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៩ តុលា ២០០៤ – ២៩ តុលា ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ