សកម្មភាព សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម ពិពរណ៏ចិន អាស៊ានលើកទី ១៤ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ខែកញ្ញ ២០១៧

សកម្មភាព សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួម ពិពរណ៏ចិន អាស៊ានលើកទី ១៤ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

១៣ ខែកញ្ញ ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ