នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះ កម្ពុជា-ថៃ លើកទី៣

339

ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា (Prayut Chan-o-cha) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាក្រថៃ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច​ ផ្លូវការ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃ លើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកជំទាវ នៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ មាន វត្តមាន ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ព្រមទាំងរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និងថ្នាក់ដឹកនាំ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀត។