សាររំលកទុក្ខ ផ្ញើជូន ក្រុមគ្រួសារយោធិនពលី និងយោធិនរងរបួស ដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុង ឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់ នៅយោធ ភូមិភាគទី៣ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ