សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលតែងយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះវិស័យធនធានទឹក

នៅក្នុងឱកាស «បិទសន្និបាតបូកសរុបការងារក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរទន្លេសាប ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ២០២៤» នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា ការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសក្ដិសិទ្ធិភាពគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងបន្តថា នៅក្នុងរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ធនធានទឹកត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងគោលដៅទី៦ ស្តីពីការធានាឱ្យមានលទ្ធភាព និងការគ្រប់គ្រងទឹក និងមានចីរភាព និងអនាម័យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ ដូច្នេះ ដើម្បីចូលរួមចំណែកសម្រេចបានគោលដៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលតែងយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះវិស័យធនធានទឹក៕

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ