សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ ជុំវិញរមណីយដ្ឋានវប្បធម៍ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ ក្នុងឱកាសរៀបចំ “សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំ”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ