សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តម LEE HSIEN LOONG នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសសិង្ហបុរី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ