សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តម Otsuji Hidehisa ប្រធានព្រឹទ្ឋសភានៃសភាជាតិជប៉ុន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ