សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់តម្លៃជាអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្ត និងជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការកែទម្រង់

នៅក្នុងឱកាស «បិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងាឆ្នាំ២០២៤របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ» នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា ឈរលើស្មារតីនៃការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធាណៈដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់តម្លៃជាអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្ត និងជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការកែទម្រង់។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងបន្តថា រាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន និងអភិបាលកិច្ចឱ្យសម្រេចបាននូវរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ខ្លាំង វ័យឆ្លាត ស្អាតស្អំ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានគូសបញ្ជាក់ថា ត្រូវបំពេញការងារនៅក្នុងជវភាពនៃប្រព័ន្ធតួអង្គតែមួយ ដោយធានាបាននូវប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទាំងការដឹកនាំ ការសម្របសម្រួល ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងបរិការនៃការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសភាពការសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ