«សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាបូអាវប្រចាំឆ្នាំ នៅប្រទេសចិន»

«សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាបូអាវប្រចាំឆ្នាំ នៅប្រទេសចិន»

“Samdech Techo HUN Sen to attend annual Boao Forum in China”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ