អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីស្តារជីវភាពឡើងវិញ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនទៅក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន និងឃុំពាក់ស្តែង នៃស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

     

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ