សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ក្រសួងអធិការកិច្ចដែលមានវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចជាសេនាធិការ ត្រូវពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្រ្តីអធិការកិច្ច

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា ក្រសួងអធិការកិច្ចដែលមានវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចជាសេនាធិការ ត្រូវពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្រ្តីអធិការកិច្ច ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការជ្រើសរើសមុខជំនាញ ឬប្រមូលផ្តុំគ្រូជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត ជាពិសេសត្រូវជំរុញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់សិក្ខាកាមអោយមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត និងអាចយកមកអនុត្តបាន ស្របតាមបរិការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងបន្តថា ទន្ទឹមនេះ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនអោយមានសមត្ថភាពពេញលេញ និងគ្រប់គ្រាន់តាមជំនាញឯកទេសនីមួយៗ ឱ្យស្របនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង សំដៅធ្វើអោយសិក្ខាកាមមានសមត្ថភាព និងជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញបាននូវតម្រូវការជំនាញជាសារវន្តរបស់ជាតិ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី «បិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រសួងអធិការកិច្ច» នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ