សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី «លទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទ្វេភាគីលើកទី ២ រវាងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់»

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ

អបអរសាទរខួបទី២៥ (១៩៩៩-២០២៤)  នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមប្រាម ការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទ...

សម្តេចធិបតី នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ «ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា គឺជាថ្ងៃដ៏មានសារៈសំខាន់ ដែលយើងទាំងអស់រំលឹកខួបទី២៥ នៃការចូលជាធរមានរបស់អនុសញ្ញាអូតាវ៉ា