សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារបង្កា ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបការជួញដូមនុស្ស និងអំពើអជីវកម្មផ្លូវភេទប្រចាំឆមាសទី១ និងទឹសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ