សម្តេច​​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​​ជួប​នាយក​​ធនាគារ​​ជប៉ុន MIZUHO ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី និង​អូ​សេអានី

119