សារលិខិត សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ទិវាជាតិ​ទីក្រុង​ស្អាត ​​(ទីក្រុងស្អាត ទីក្រុង​ផ្តល់ភាព​កក់ក្តៅ ដក់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរ)

162