ព្រះម​ហាក្សត្រ សព្វព្រះ​រាជហ​ឫទ័យ​ប្រោស​ព្រះរា​ជទាន ឯកឧត្តម ឡុង វីសាឡោ ឯកអគ្គ​រាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ ព្រះរាជា​ណាចក្រថៃ ចូលក្រាប​បង្គុំលា

146