ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខា ធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា បានព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខា ធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ