លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន, កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា​សហគមន៍​នយោបាយ-សន្តិសុខអាស៊ានលើកទី២៧ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី៣៤

(ហ្សាកាតា, ឥណ្ឌូនេស៊ី)៖ តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រី រ៉េតណូ ម៉ាស៊ូឌី រដ្ឋមន្ត្រីការ​បរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី, លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ ចិន្តាសោភា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហ​ប្រតិ​បត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM) កិច្ចប្រជុំក្រុម​ប្រឹក្សា​សហគមន៍នយោបាយ-សន្តិសុខអាស៊ាន (APSC) លើកទី២៧ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា​សម្រប​សម្រួលអាស៊ាន (ACC) លើកទី៣៤ នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងហ្សា​ការតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំង៣ខាងលើនេះ៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ