ឯកឧត្តមអភិសន្ដិបណ្ឌិត ស សុខា ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ