រដ្ឋសភា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ និងបង្ហាញប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មការទាំង១០ និងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃរដ្ឋសភា នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ បង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកមិញនេះ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ