ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង របស់សម្តេចតេជោអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ច វិនិយោគ និងទេសចរណ៍ កម្ពុជា-ចិន

ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង របស់សម្តេចតេជោអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ច វិនិយោគ និងទេសចរណ៍ កម្ពុជា-ចិន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ