សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៉ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន

 

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៉ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

តាមរយៈអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន ត្រូវបានកែបនិងដំឡើង ដូចខាងក្រោម៖

*កម្រិត១៖ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ចាប់ពី ៦៩០ ០០០រៀល ត្រូវបន្ថែមឱ្យដល់ត្រឹម ៧៧០ ០០០រៀល ក្នុង១ខែ

*កម្រិត២៖ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ក្នុងចន្លោះចាប់ពី ៧៧០ ០០១រៀល ដល់ត្រឹម ១ ០០០ ០០០រៀល ត្រូវផ្ដល់ជូនបន្ថែមចំនួន ២០ ០០០រៀល ក្នុង១ខែ

*កម្រិត៣៖ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ចាប់ពី ១ ០០០ ០០១រៀល ដល់ត្រឹម ១ ០១០ ០០០រៀល ត្រូវបន្ថែមឱ្យដល់ត្រឹម ១ ០២០ ០០០រៀល ក្នុង១ខែ

*កម្រិត៤៖ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ចាប់ពី ១ ០១០ ០០១រៀលឡើងទៅ ត្រូវផ្ដល់ជូនបន្ថែមចំនួន ១០ ០០០រៀល ក្នុង១ខែ។

អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន ដែលទទួលបានការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែខាងលើរួចមកហើយ ពុំអាចទទួលបានកម្រិតផ្សេងទៀតឡើយ៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ