សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​​អញ្ជើញ​ជាអធិបតី​​ក្នុងពិធីចុះ​ហត្ថលេខា​ទទួល​ជំនួយ ​ពីប្រទេស​ជប៉ុន ដើម្បីយក​មក​អភិវឌ្ឍន៍​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ ចំនួន៤

170

សម្តេចអគ្គ​មហា​សេនា​បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន​អញ្ជើញ​ជាអធិបតី​​ក្នុងពិធីចុះ​ហត្ថលេខា​ទទួល​ជំនួយ និងកម្ចីការ​ប្រាក់ទាប​សរុប​ជាង ១៤០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ពីប្រទេស​ជប៉ុន ដើម្បីយក​មក​អភិវឌ្ឍន៍​លើវិស័យ​សំខាន់ៗ ចំនួន៤ដូចជា ការ​ពារ​ទឹកជំនន់ សាងសង់ផ្លូវ ធ្វើមន្ទីរពេទ្យ និងពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសូង​ការបរទេស និងសហប្រត្តិបតិការអន្តរជាតិ នា​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧