សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ក្រោមមូលបទ “រួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់តុល្យការសកម្មភាពមូលដ្ឋានីយកម្ម សម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ” ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុង​ឱកាស​ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ក្រោមមូលបទ “រួមគ្នា ដើម្បីលើក​កម្ពស់​តុល្យការ​សកម្មភា​ព​មូលដ្ឋា​នីយកម្ម សម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ”

ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ