លិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

48