សេចក្តីសម្រេចលេខ១៣៩/២១.សសរ ស្តីពីការកំណត់ផ្នែកខ្លះ សង្កាត់ចោមចៅទី២ និងផ្នែកខ្លះ នៃសង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ជាតំបន់ «តំបន់លឿងទុំ» ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ