សារលិខិត សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ផ្ញើជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧៦ ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា

183