ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រ ប្រគេនសមណនិស្សិត និងជូននិស្សិត នៃពុទ្ធិសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនី រាជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ