សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

*******************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១៣៣នាក់ (ស្មើនិង៨០,៦១% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ស្រ្តី៣៩នាក់ – បុរស៩៤នាក់ ។
–អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងមន្ទីពេទ្យរដ្ឋ (ចំនួន៣២នាក់) ស្ត្រី០១នាក់ – បុរស៣១នាក់ ។
– អ្នកមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១៦៥នាក់ (ករណីវិជ្ជាមានថ្មី៩នាក់) ស្រ្តី-៤០នាក់, បុរស-១២៥នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ