សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ហ៊្វូជុង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ហ៊្វូជុង អគ្គលេខាធិការគណបក្សកុម្មុយនីស្ត និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ