សកម្មភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅកាន់ ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣-៤-៥ និងពិធីសម្ពោធបើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ សារមន្ទីអនុស្សាវរីយ៍ ទិវាចងចាំ ដំណើឆ្ពោះទៅរកការផ្តួលរំលំ របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

សកម្មភាព សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅកាន់ ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ ខួប លើកទី ៤០ឆ្នាំ នៃទិវាចង់ចាំ ដំណើរឆ្ពោះទៅការ ផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣ (ចំណុចទី១-ផ្លូវជំពាម ប្រទេសវៀតណាម), ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៤ (ចំណុចទី២-ភូមិហ័រលឺ ប្រទេសវៀតណាម), និងពិធីសម្ពោធបើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ សារមន្ទីអនុស្សាវរីយ៍ ទិវាចងចាំ ដំណើឆ្ពោះទៅរកការផ្តួលរំលំ របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្រ្តទី៥ (ចំណុចទី៣-ឡានជីន ប្រទេសវៀតណាម,
នៅស្រុកឡុកនិញ ខេត្តប៊ិញហ្វឿក ប្រទេសវៀតណាម (ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧)

 

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ