សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅកាន់​ទីតាំងស្លាក​ស្នា​មអនុស្សាវរីយ៍​ខួប​លើក​ទី​៤០​ឆ្នាំ នៃទិវា​ចង់ចាំ​ដំណើរ ឆ្ពោះ​ទៅការ​ផ្តួល​រំលំរបប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី២ (X-16)

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ ព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា អញ្ជើញទៅកាន់ ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ ខួប លើក ទី ៤០​ឆ្នាំ នៃទិវា ចង់ចាំ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅការ ផ្តួល រំលំរបប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍ ប៉ុល ពត ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី២ (X-16) ព្រំ ដែន កម្ពុជា – វៀតណាម
(២០ មិថុនា ១៩៧៧ – ២០ មិថុនា ២០១៧)

 

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ