សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដព្រះសីហនុ»


*****************
ថ្ងៃអង្គារ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ»

វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដព្រះសីហនុ
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលខេត្ដ៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ