សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាល​ខេត្ដ​បន្ទាយមានជ័យ»

*****************
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋ​បាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ»

វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម អ៊ុ រាត្រី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជំុវិញខេត្ដ៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ