(មានវីដេអូ ) សេចក្តីសម្រេច​របស់​រាជរដ្ឋា​ភិបាល ស្តីពី ការកែ​សម្រួល​បទ​បញ្ជា​លេខ ០២ ប.ប. ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការ​ដាក់​កំហិត​លើការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ប្រទេស ក្នុងគោល​ដៅ​បង្ការ និងទប់​ស្កាត់​ការរាត​ត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ