លិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូនចំពោះ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ, ក្រុមហ៊ុន Lixin Development co.,LTD, Mr. Ken Lau, Mr. Gan Kok En, ក្រុមហ៊ុន Huione Group, ក្រុមហ៊ុន Heng HE Group និងលោកជំទាវ បានបរិចាគថវិកាចំនួន ៥០ ០០០ដុល្លាUS សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺកូវីដ-១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ