សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ឆា

19